دیدار با تیم شرکت

مریم باقری نژاد اصل فرشباف

مدیر عامل

یاسر عبدالمجیدی

رئیس هیئت مدیره

سید احسان بوستان

مدیر فروش و بازاریابی

رضا جباری

مدیر مالی

مهران اصلانی

کارشناس فروش

پیمان باقری نژاد اصل فرشباف

کارشناس فروش

حامد تابش

کارشناس فروش

سید ایمان بوستان

کارشناس فروش

سارا زند

کارشناس CRM

ساسان دلمقانی

کارشناس فروش

مهسا حسینی روزبهانی

کارشناس حسابداری
TOP